Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekt

Projekt on käivitatud, et koordineerida eksperimentaalsete muusikainstrumentide valmistamist, kasutamist, demonstreerimist ja uurimist Eestis.

Projekti planeerimine toimub vikisüsteemis veebilehel

Eksperimentaalsete muusikainstrumentide projekt© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005