2007
12.-13.01.2007. CONTEMPORARY CELLO. PNP 2007. Tšello: instrument ja nüüdismuusika. Heliloojatele, instrumentalistidele, muusikateadlastele | Cello: instrument and contemporary music. For composers, players, musicologists
16.-19.01.2007. UPIC. PNP 2007. Töötoa eesmärk on tutvuda graafikute ja muusikute loovas koostöös Iannis Xenakise leiutatud muusika visuaalse planeerimise süsteemi UPIC võimalustega. | The goal of workshop is to introduce the possibilities of Iannis Xenakis invention- musics visual planing system UPIC with creative cooperation of musicans and graphic artists
22.-25.01.2007. STAATSTHEATER. PNP 2007. Töötoa eesmärk on kombata mõiste performance piire Mauricio Kageli (*1931) lavalise kompositsiooni“Staatstheater” (Riigiteater, 1971) põhjal. | The purpose of workshop is to touch the borders of the performance based on Mauricio Kagels (1931) theatrical composition "Staatstheater" (1971)

2008
20.-26.1.2008. MULTIMEDIA WORKSHOP. PNP 2008. Workshopi eesmärk on süveneda akustiliste ja elektrooniliste helide olemusse neid sünteesides ja analüüsides. Workshopi jaoks ehitatakse Pärnu Vanalinna Põhikooli saali kümneks päevaks 8-kanaliline heliruum. Igal päeval üks aktiivosavõtjatest demonstreerib oma instrumenti ning peab loengu. Osavõtjad koos salvestavad ja analüüsivad helisid. Workshop lõpeb ühiskunstiteosega. Workshopi raames toimub demonstratsioon kooliõpilastele.

2009
12.-24.01.2009. MULTIMEDIA WORKSHOP. PNP 2009. Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2009 multimedia workshop'i raames keskendutakse tööle interdistsiplinaarsete energeetiliste kooslustena muusik <-> kunstnik <-> näitleja <-> tantsija. Eesmärgiks on erinevate kunstialade interaktsioon: heli, pildi, valguse, liikumise ja sõna sümbioos tipptehnoloogilises keskkonnas.

2010
11.-31.1.2010. Multimeediumi töötuba. PNP 2010. Kolmandat korda toimub erinevate kunstialade esindajaid ühendav multimeediumitöötuba, mille oluliseks osaks on haridusprogramm Pärnu koolide õpilastele.

2011
9.-14.1.2011. Multimeediumitöötuba "Eksperimentaalsed muusikainstrumendid". PNP 2011.
24.-29.1.2011. Multimeediumitöötuba "Eksperimentaalne inimhääl". PNP 2011.

2012
7.-15.1.2012. PNP multimeediumitöötuba 2012. 2012. aasta PNP multimeediumitöötoaga algab Pärnu Nüüdismuusika Päevade ajaloos periood, mille eesmärgiks on eesti heliloojate, interpreetide ja muusikateoreetikute nii teoreetiline kui ka praktiline kraadijärgne nüüdismuusikakoolitus.

2013
5.-13.1.2013. Multimeediumitöötuba. PNP 2013.

2014
11.1.2014. Eksperimentaalsete muusikainstrumentide töötuba. PNP 2014. Kontserdi kava

2015
3.-9.1.2015. Eksperimentaalsete muusikainstrumentide heliloomingu töötuba | Composing workshop for experimental musical instruments. Juhendaja | Leader Andrus Kallastu. Osalejad | Participants: Erik Alalooga, Taavi Suisalu, Urmas Lüüs, Tanel V. Kulla, Marianne Jõgi. Kontserdi kava

2016
9.-15.1.2016. Heliloomingu töötuba interpreetidele. Töötoa raames professionaalsed interpreedid kirjutavad teoseid oma instrumendile ning väiksemale ansamblile ja tutvustavad seminari vormis oma instrumendi mänguvõimalusi.

2018
6.1.-13.1.2018. Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2018. PNP 2018. MASSIA
8.-10.6.2018. Benini rütmide töötuba 2018. MASSIA

2019
5.1.-12.1.2019. Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2019. PNP 2019. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)
5.1.-12.1.2019. Simone Beneventi matemaatiliste rütmide töötuba. PNP 2019. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)

2020
18.1.2020-26.1.2020. Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2020. PNP 2020. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). Töötoa raames valmistatakse ette mäng SUUR VAIKUS. Ludus finalis.

2021-2022
Gradus ad Parnassum. Nüüdismuusika õppering | Contemporary music learning circle.

2022
1.-10.8.2022. Elektronmuusika kompositsiooni töötuba
20.8.-31.10.2022. Benini rütmide töötuba 2022.


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005