Avaleht 
Uudised 
Tegevus 
Organisatsioon 
Põhikiri
Liikmed
Juhatus
Esindajad
Publikatsioonid 
Arhiiv 
Viited 
Kontakt 
Intranet 
In memoriam 


© EASchÜ 2005
© Scripta Musicalia 2005
Juhatus

kuni 31.12.2006
Mart Jaanson
Andrus Kallastu
Märt-Matis Lill (esimees)


1.1.2007-31.12.2011
Andrus Kallastu
Märt-Matis Lill (esimees)
Gerhard Lock


1.1.2012-31.12.2015
Andrus Kallastu
Kerri Kotta (esimees)
Iris Oja


1.1.2016-31.12.2018
Andrus Kallastu
Kerri Kotta
Hans-Gunter Lock